1

Logg på Brukerhub .

2

Velg Opptak fra navigasjonspanelet.

Opptak -fanen kan du se opptak for alle møtene, nettseminarene, hendelsene og opplæringsøktene du var vert for og tok opp.

3

Klikk på Rediger ved siden av navnet på opptaket.

4

Rediger navnet og beskrivelsen, og velg hvilke paneler du vil inkludere i opptaket.

5

Fjern Avskrifter avmerkingsboks hvis en utskrift ble opprettet men du vil ikke at andre skal se det når de spiller av opptaket.

6

Velg Lagre .