1

Velg Opptak på den venstre navigasjonslinjen.

På siden Mine møteopptak kan du se opptak av alle Webex-møter, -hendelser og -opplæringsøkter du har vært vert for og tatt opp.

Mine innspilte møter
2

Velg Flere ved siden av navnet på innspillingen, og velg deretter Rediger .

3

Rediger navnet og beskrivelsen, og velg hvilke paneler du vil inkludere i innspillingen.

4

Fjern merket for Transkripsjoner hvis en transkripsjon ble opprettet, men du ikke vil at andre skal se den når de spiller av innspillingen.

5

Velg Lagre.