1

Prijavite se u User Hub.

2

Izaberite snimke sa panela za navigaciju.

Na kartici Snimci možete videti snimke za sve sastanke, vebinare, događaje i sesije obuke koje ste organizovali i snimili.

3

Kliknite na dugme Uredi pored imena snimka.

4

Uredite ime i opis i odaberite koje panele želite da uključite u snimak.

5

Obrišite transkripte polje za potvrdu li je transkript kreiran, ali ne želite da ga drugi vide kada reprodukuju snimak.

6

Izaberite Sačuvaj.