1

Izaberite stavku Snimci na levoj traci za navigaciju.

Na stranici "Moji snimljeni sastanci" možete videti snimke za sve sastanke, vebinare, događaje i treninge koje stevodili i snimali.

Moji snimljeni sastanci
2

Izaberite Više pored imena snimka, a zatim kliknite na dugme Uredi .

3

Uredite ime i opis i odaberite table koje želite da uključite u snimak.

4

Opozovite izbor u polju za potvrdu "Transkripti" ako je kreiran transkript, ali ne želite da ga drugi vide kada reprodukuju snimak.

5

Izaberite sačuvaj.