1

Přihlaste se do uživatelského centra.

2

Vyberte možnost Záznamy z navigačního panelu.

Na stránce Záznamy můžete zobrazit záznamy všech schůzek, webinářů, událostí a školení, které jste hostovali a zaznamenali.

3

Klikněte Upravit vedle názvu záznamu.

4

Upravte název a popis a zvolte panely, které chcete zahrnout do záznamu.

5

Vymažte Přepisy zaškrtávací políčko , pokud a přepis byl vytvořen ale nechcete, aby to ostatní uživatelé při přehrání záznamu viděli.

6

Vyberte možnost Uložit .