1

Влезте в Уебекс администриране на сайта и отидете на Конфигурация > Общи настройки на сайта > типове сесии .

2

В колоната По подразбиране за нови потребители Намерете и поставете отметка в квадратчето, което съответства на типа сесия, до който искате всички нови потребители да имат достъп.

3

Щракнете върху Актуализиране.