1

Prihláste sa do Webex Site Administration a prejdite na Konfigurácia > Spoločné nastavenia lokality > Typy relácií.

2

V Predvolené pre nových používateľov nájdite a začiarknite políčko, ktoré zodpovedá typu relácie, ku ktorej chcete, aby mali všetci noví používatelia prístup.

3

Kliknite Aktualizovať.