1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Økttyper.

2

I Standard for nye brukere-kolonnen kan du finne og merke av i boksen som samsvarer med økttypen du vil at alle nye brukere skal ha tilgang til.

3

Klikk på Oppdater.