1

Prijavite se u administraciju Webex web- mjesta i idite na Konfiguracija > Uobičajene postavke web-mjesta > vrste sesija.

2

U stupcu Zadano za nove korisnike pronađite i potvrdite okvir koji odgovara vrsti sesije kojoj želite da svi novi korisnici imaju pristup.

3

Kliknite Ažuriraj.