1

Zaloguj się do Administracji witryną Webex i przejdź do konfiguracja > Typowe ustawienia witryny >Typy sesji.

2

W kolumnie Domyślne dla nowych użytkowników zlokalizuj i zaznacz pole odpowiadające typowi sesji, do której mają mieć dostęp wszyscy nowi użytkownicy.

3

Kliknij opcję Aktualizuj.