1

היכנס אל ניהול אתר Webex ועבור אל הגדרות אתר נפוצות > תצורה > סוגי הפעלות.

2

בעמודה ברירת מחדל עבור משתמשים חדשים , אתר וסמן את התיבה המתאימה לסוג ההפעלה שאליו ברצונך שלכל המשתמשים החדשים תהיה גישה.

3

לחץ על עדכן.