Промяна на езика по подразбиране за сайт

Можете да промените езика по подразбиране на вашия Webex сайт, така че потребителите, които не са задали езиковото си предпочитание, да виждат сайта и поканите за събрания на езика по подразбиране.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , а под Събрание изберете Сайтове.

2

Изберете webex сайта, за който искате да промените настройките, и щракнете върху Конфигуриране на сайт.

3

Под Общи настройки изберете Опции засайта .

4

В секцията Опции за сайта изберете езика по подразбиране заwebex сайта , и изберете езикапо подразбиране.

5

Щракнете върху Актуализиране.

Промяна на езиците, достъпни за потребителите

Можете да изберете какви езици са достъпни за потребителите ви, в случай че сайтът Ви не поддържа определени езици.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , а под Събрание изберете Сайтове.

2

Изберете webex сайта, за който искате да промените настройките, и щракнете върху Конфигуриране на сайт.

3

Под Общи настройки изберете Опции засайта

4

В секцията Опции за сайта отидете на Езици, налични в Предпочитания, и поставете отметка в квадратчето до всеки език, който искате да направите достъпен за потребителите.

5

Щракнете върху Актуализиране.