Променете езика по подразбиране за даден сайт

Можете да промените езика по подразбиране на вашия сайт на Webex, така че потребителите, които не са задали предпочитанията си за език, да виждат сайта и поканите за срещи на езика по подразбиране.

1

Влезте в Control Hub и отидете на Услуги > Среща.

2

Щракнете върху Сайтове, изберете сайт на Webex, за който искате да промените настройките, и след това щракнете върху Настройки .

3

Под Общи настройки изберете Опции на сайта.

4

В езици раздел изберете езика по подразбиране от Език по подразбиране за сайт на Webex падащ списък.

5

Щракнете върху Запиши.

Променете езиците, достъпни за потребителите

Можете да изберете кои езици са достъпни за вашите потребители, в случай че вашият сайт не поддържа определени езици.

1

Влезте в Control Hub и отидете на Услуги > Среща.

2

Щракнете върху Сайтове, изберете сайт на Webex, за който искате да промените настройките, и след това щракнете върху Настройки .

3

Под Общи настройки изберете Опции на сайта.

4

Отидете на Налични езици в Предпочитания и поставете поле за отметка до всеки език, който искате да направите достъпен за потребителите.

5

Щракнете върху Запиши.