שנה את שפת ברירת המחדל עבור אתר

אתה יכול לשנות את שפת ברירת המחדל של אתר Webex שלך, כך שמשתמשים שלא קבעו את העדפת השפה שלהם יראו את האתר ואת ההזמנות לפגישות בשפת ברירת המחדל.

1

היכנס אל רכזת בקרה , ולך אל שירותים > פגישה .

2

לחץ אתרים , בחר את אתר Webex שברצונך לשנות את ההגדרות עבורו ולאחר מכן לחץ הגדר את האתר .

3

תחת הגדרות נפוצות, בחר אפשרויות אתר.

4

ב- שפות בקטע, בחר את שפת ברירת המחדל מתוך שפת ברירת מחדל עבור אתר Webex רשימה נפתחת.

5

לחץ על שמור.

שנה את השפות הזמינות למשתמשים

אתה יכול לבחור אילו שפות זמינות למשתמשים שלך, למקרה שהאתר שלך אינו תומך בשפות מסוימות.

1

היכנס אל רכזת בקרה , ולך אל שירותים > פגישה .

2

לחץ אתרים , בחר את אתר Webex שברצונך לשנות את ההגדרות עבורו ולאחר מכן לחץ הגדר את האתר .

3

תחת הגדרות נפוצות, בחר אפשרויות אתר.

4

עבור אל שפות זמינות בהעדפות , וסמן את תיבת סימון שליד כל שפה שברצונך להפוך לזמינה למשתמשים.

5

לחץ על שמור.