Promena podrazumevanog jezika za lokaciju

Možete da promenite podrazumevani jezik Webex lokacije, tako da korisnici koji nisu podesili željene opcije jezika vide lokaciju i pozivnice za sastanak na podrazumevanom jeziku.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Opcije lokacije.

4

U odeljku Opcije lokacije izaberite podrazumevani jezik za Webex lokacijui odaberite podrazumevani jezik.

5

Kliknite na dugmeAžuriraj .

Promena jezika dostupnih korisnicima

Možete odabrati jezike koji su dostupni korisnicima, u slučaju da vaša lokacija ne podržava određene jezike.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite opcije lokacije

4

U odeljku Opcije lokacije idite na jezike dostupne u okviru "Željene postavke" i proverite izbor u polju za potvrdu pored svakogjezika koji želite da učinite dostupnim korisnicima.

5

Kliknite na dugmeAžuriraj .