Promena podrazumevanog jezika za lokaciju

Možete da promenite podrazumevani jezik svog Webex sajt, tako da korisnici koji nisu podesili željene opcije jezika vide lokaciju i pozivnice za sastanak na podrazumevanom jeziku.

1

Prijavite se na portal Control Hub, a zatim pristupite stavci Usluge > Sastanak.

2

Kliknite na dugme Lokacije, odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite podešavanja, a zatim izaberite stavku Podešavanja.

3

U okviru stavke Zajednička podešavanja izaberite Opcije lokacije.

4

U odeljku Jezici odaberite podrazumevani jezik za jezik za Webex sajt padajuća lista.

5

Kliknite na Sačuvaj.

Promena jezika dostupnih na korisnike

Možete odabrati koji jezici su dostupni vašim korisnicima, u slučaju da vaša lokacija ne podržava određene jezike.

1

Prijavite se na portal Control Hub, a zatim pristupite stavci Usluge > Sastanak.

2

Kliknite na dugme Lokacije, odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite podešavanja, a zatim izaberite stavku Podešavanja.

3

U okviru stavke Zajednička podešavanja izaberite Opcije lokacije.

4

Idite na jezike dostupne u željenim opcijama i proverite datoteku polje za potvrdu pored svakog jezika koji želite da učinite dostupnim korisnicima.

5

Kliknite na Sačuvaj.