Zmeňte predvolený jazyk pre lokalitu

Predvolený jazyk webovej lokality Webex môžete zmeniť tak, aby používatelia, ktorí si nenastavili predvoľbu jazyka, videli lokalitu a pozvánky na schôdzu v predvolenom jazyku.

1

Prihláste sa do Control Huba prejdite na Služby > Stretnutie.

2

Kliknite Stránky, vyberte webovú lokalitu Webex, pre ktorú chcete zmeniť nastavenia, a potom kliknite nastavenie.

3

Pod Spoločné nastavenia, vyberte Možnosti lokality.

4

V Jazyky vyberte predvolený jazyk z Predvolený jazyk pre webovú stránku Webex rozbaľovací zoznam.

5

Kliknite Uložiť.

Zmeňte jazyky dostupné používateľom

Môžete si vybrať, ktoré jazyky sú k dispozícii pre vašich používateľov v prípade, že váš web nepodporuje určité jazyky.

1

Prihláste sa do Control Huba prejdite na Služby > Stretnutie.

2

Kliknite Stránky, vyberte webovú lokalitu Webex, pre ktorú chcete zmeniť nastavenia, a potom kliknite nastavenie.

3

Pod Spoločné nastavenia, vyberte Možnosti lokality.

4

Ísť do Jazyky dostupné v Predvoľbácha začiarknite políčko vedľa každého jazyka, ktorý chcete sprístupniť používateľom.

5

Kliknite Uložiť.