Zmiana domyślnego języka witryny

Możesz zmienić domyślny język witryny Webex , aby użytkownicy, którzy nie ustawili preferencji językowych, widzieli witrynę i zaproszenia na spotkania w języku domyślnym.

1

Zaloguj się do Control Hub, a następnie przejdź do menu Usługi > Spotkanie.

2

Kliknij pozycję Witryny, wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, a następnie kliknij pozycję Ustawienia.

3

W części Ustawienia ogólne wybierz Opcje witryny.

4

W Języki sekcji, wybierz domyślny język z Domyślny język witryny Webex listę rozwijaną.

5

Kliknij opcję Zapisz.

Zmiana języków dostępnych dla użytkowników

Możesz wybrać, jakie języki są dostępne dla użytkowników, na wypadek, gdyby witryna nie obsługuje niektórych języków.

1

Zaloguj się do Control Hub, a następnie przejdź do menu Usługi > Spotkanie.

2

Kliknij pozycję Witryny, wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, a następnie kliknij pozycję Ustawienia.

3

W części Ustawienia ogólne wybierz Opcje witryny.

4

Przejdź do Języki dostępne w Preferencjach i zaznacz pola wyboru obok każdego języka, który chcesz udostępnić użytkownikom.

5

Kliknij opcję Zapisz.