Endre standardspråket for et nettsted

Du kan endre standardspråket for Webex-nettstedet, slik at brukere som ikke har angitt språkinnstillinger, ser nettstedet og møteinvitasjonene på standardspråket.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillinger for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Fellesinnstillinger velger du Alternativer for nettsted.

4

Under Alternativer for nettsted velger du Standardspråk for Webex-nettstedet og velger standardspråket.

5

Klikk på Oppdater.

Endre språkene som er tilgjengelige for brukere

Du kan velge hvilke språk som er tilgjengelige for brukerne, i tilfelle nettstedet ikke støtter bestemte språk.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillinger for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Fellesinnstillinger velger du Alternativer for nettsted

4

Under Alternativer for nettsted går du til Språk tilgjengelig i Innstillinger, og merker av i avmerkingsboksen for hvert språk du vil gjøre tilgjengelig for brukere.

5

Klikk på Oppdater.