Endre standardspråket for et nettsted

Du kan endre standardspråket for Webex-nettstedet, slik at brukere som ikke har angitt språkinnstillinger, ser nettstedet og møteinvitasjonene på standardspråket.

1

Logg på Control Hub, og gå til Tjenester > Møter.

2

Klikk på Nettsteder, velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk deretter på Innstillinger.

3

Velg Alternativer for nettsted under Fellesinnstillinger.

4

I Språk velger du standardspråk fra Standardspråk for Webex-nettsted rullegardinliste.

5

Klikk på Lagre.

Endre språkene som er tilgjengelige for brukere

Du kan velge hvilke språk som er tilgjengelige for brukerne, i tilfelle nettstedet ikke støtter bestemte språk.

1

Logg på Control Hub, og gå til Tjenester > Møter.

2

Klikk på Nettsteder, velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk deretter på Innstillinger.

3

Velg Alternativer for nettsted under Fellesinnstillinger.

4

Gå til Språk som er tilgjengelige i Innstillinger , og merk av i avmerkingsboks ved siden av hvert språk du vil gjøre tilgjengelig for brukerne.

5

Klikk på Lagre.