Ändra standardspråk för en webbplats

Du kan ändra standardspråket på din Webex-plats så att användare som inte har angett sina språkinställningar ser webbplatsen och mötesinbjudningarna på standardspråket.

1

Logga in på Control Hub och gå sedan till Tjänster > Möte.

2

Klicka på Webbplatser, välj den Webex-plats som du vill ändra inställningarna för och klicka sedan på Inställningar.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

I Språk väljer du standardspråk från Standardspråk för Webex-plats listruta.

5

Klicka på Spara.

Ändra vilka språk som är tillgängliga för användare

Du kan välja vilka språk som är tillgängliga för dina användare om din webbplats inte har stöd för vissa språk.

1

Logga in på Control Hub och gå sedan till Tjänster > Möte.

2

Klicka på Webbplatser, välj den Webex-plats som du vill ändra inställningarna för och klicka sedan på Inställningar.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

Gå till Språk som finns tillgängliga i Inställningar och markera kryssrutan bredvid varje språk som du vill göra tillgängliga för användarna.

5

Klicka på Spara.