Ändra standardspråket för en webbplats

Du kan ändra standardspråk för din WebEx plats, så att användare som inte har konfigurerat sitt språkinställning se webbplats och mötet inbjudningar på standardspråket.

1

Från kundvyn i https://admin.WebEx.comGå till Tjänster, och under Möte, Välj Webbplatser.

2

Välja den WebEx webbplats som du vill ändra inställningarna för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

I den Webbplatsalternativ -avdelningen, Välj den Standardspråk för Webex-webbplatsen, och Välj standardspråk.

5

Klicka på Uppdatera.

Ändra språk som är tillgänglig för användare.

Du kan välja vilka språk som är tillgängliga för dina användare, om din webbplats inte har stöd för vissa språk.

1

Från kundvyn i https://admin.WebEx.comGå till Tjänster, och under Möte, Välj Webbplatser.

2

Välja den WebEx webbplats som du vill ändra inställningarna för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar, Välj Webbplatsalternativ

4

I den Webbplatsalternativ -avdelningen, gå till Språk som är tillgängliga i inställningar, och markera rutan bredvid varje språk som du vill göra tillgänglig för användare.

5

Klicka på Uppdatera.