Каквито и промени да правите тук, важат само за приложението ви за настолен компютър. Ако например изключите известията за входящи обаждания, ще продължите да получавате известия в мобилното си приложение.

1

Щракнете върху снимката на потребителския сипрофил, изберете Настройки и след това изберетеИзвестия

2

Превъртете до директни повиквания и след това изберете една от следните опции:

  • Не изключвай звука на известията
  • Винаги изключвай звука на известията
  • Само заглушаване на известията, когато съм в събрание или по време на разговор

    Когато изберете тази опция, имате опцията автоматично да откажете всички входящи повиквания, докато сте в събрание.

Каквито и промени да правите тук, важат само за приложението ви за настолен компютър. Ако например изключите известията за входящи обаждания, ще продължите да получавате известия в мобилното си приложение.

1

Щракнете върху снимката на потребителския си профил, изберете Предпочитания и след това изберете Известия

2

Превъртете до директни повиквания и след това изберете една от следните опции:

  • Не изключвай звука на известията
  • Винаги изключвай звука на известията
  • Само заглушаване на известията, когато съм в събрание или по време на разговор

    Когато изберете тази опция, имате опцията автоматично да откажете всички входящи повиквания, докато сте в събрание.

Когато екранът е заключен, можете да плъзнете екрана, за да отговорите на повикването Webex, без да се налага първо да отблокиране на екрана. Можете обаче да промените настройките си, за да изисквате първо да отключите екрана.

Докоснете снимката на потребителския сипрофил, изберете Известия и след това изключетесигналите за обаждания на цял екран 1:1.