Sve promene koje ovde napravite primenjuju se samo na aplikaciju na radnoj površini. Na primer, ako prigušite dolazna obaveštenja o pozivima, nastavićete da dobijate obaveštenja u aplikaciji za mobilne uređaje.

1

Kliknite na sliku profila, a zatim izaberite stavku > obaveštenja > pozive.

2

U okviru Direktnipozivi odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Nemoj da isključiš zvuk obaveštenja
  • Uvek isključi zvuk obaveštenja
  • Samo priguši obaveštenja kada sam na sastanku ili na pozivu

    Kada odaberete ovu opciju, takođe imate mogućnost da automatski odbijete sve dolazne pozive dok ste na sastanku. Pozivi su odbijeni na svim uređajima.

Sve promene koje ovde napravite primenjuju se samo na aplikaciju na radnoj površini. Na primer, ako prigušite dolazna obaveštenja o pozivima, nastavićete da dobijate obaveštenja u aplikaciji za mobilne uređaje.

1

Kliknite na sliku profila, a zatim idite na željene > obaveštenja > poziva.

2

Pomerite se do direktnih poziva, a zatim odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Nemoj da isključiš zvuk obaveštenja
  • Uvek isključi zvuk obaveštenja
  • Samo priguši obaveštenja kada sam na sastanku ili na pozivu

    Kada odaberete ovu opciju, takođe imate mogućnost da automatski odbijete sve dolazne pozive dok ste na sastanku. Pozivi su odbijeni na svim uređajima.

1

Dodirnite sliku profila, izaberitestavku Postavke > obaveštenja > pozivanje, a zatim izaberite stavku Prstenovi tišine.

I dalje dobijate vizuelno obaveštenje kada dobijete poziv. Na taj način možete da odaberete da li ćete odgovoriti na poziv ili ne.

1

Dodirnite sliku profila, izaberitestavku Postavke > obaveštenja > i vibracije, a zatim izaberite Prstenove tišine.

I dalje dobijate vizuelno obaveštenje kada dobijete poziv. Na taj način možete da odaberete da li ćete odgovoriti na poziv ili ne.