Sve promene koje ovde napravite primenjuju se samo na aplikaciju na radnoj površini. Na primer, ako prigušite dolazna obaveštenja o pozivima, nastavićete da dobijate obaveštenja u aplikaciji za mobilne uređaje.

1

Kliknite na sliku profila, odaberite stavku Postavke , a zatim izaberite obaveštenja

2

Pomerite se do direktnih poziva, a zatim odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Nemoj da isključiš zvuk obaveštenja
  • Uvek isključi zvuk obaveštenja
  • Samo priguši obaveštenja kada sam na sastanku ili na pozivu

    Kada odaberete ovu opciju, takođe imate mogućnost da automatski odbijete sve dolazne pozive dok ste na sastanku.

Sve promene koje ovde napravite primenjuju se samo na aplikaciju na radnoj površini. Na primer, ako prigušite dolazna obaveštenja o pozivima, nastavićete da dobijate obaveštenja u aplikaciji za mobilne uređaje.

1

Kliknite na sliku profila, odaberite željenepostavke , a zatim izaberite obaveštenja

2

Pomerite se do direktnih poziva, a zatim odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Nemoj da isključiš zvuk obaveštenja
  • Uvek isključi zvuk obaveštenja
  • Samo priguši obaveštenja kada sam na sastanku ili na pozivu

    Kada odaberete ovu opciju, takođe imate mogućnost da automatski odbijete sve dolazne pozive dok ste na sastanku.

Kada je ekran zaključan, možete da prevučete ekran da biste odgovorili na poziv aplikacije Webex bez prethodnog otključavanja ekrana. Međutim, možete da promenite postavke tako da zahtevaju prvo otključavanje ekrana.

Dodirnite sliku profila ,odaberite obaveštenja , a zatim isključite obaveštenja tokom poziva preko celog ekrana 1:1.