Jakékoli změny, které zde provedete, se vztahují pouze na vaši aplikaci klasické pracovní plochy. Pokud například ztlumíte oznámení o příchozích hovorech, budete i nadále dostávat oznámení v mobilní aplikaci.

1

Klikněte na svůj profilový obrázek a přejděte do Nastavení > Oznámení > Hovory.

2

V části Přímé hovoryvyberte jednu z následujících možností:

  • Neztlumovat oznámení
  • Vždy ztlumit oznámení
  • Ztlumení oznámení pouze v případě, že jsem na schůzce nebo v hovoru

    Když zvolíte tuto možnost, máte také možnost Automaticky odmítnout všechny příchozí hovory , když jste na schůzce. Hovory jsou odmítány na všech vašich zařízeních.

3

V části Vyzvednutí hovoruzvolte Ztlumitoznámení.

To platí pro Unified CM a volání hostované poskytovatelem služeb.

Pokud máte povoleno vyzvedávání hovorů, můžete ztlumit oznámení o vyzvednutí hovoru.

Jakékoli změny, které zde provedete, se vztahují pouze na vaši aplikaci klasické pracovní plochy. Pokud například ztlumíte oznámení o příchozích hovorech, budete i nadále dostávat oznámení v mobilní aplikaci.

1

Klikněte na svůj profilový obrázek a přejděte na Předvolby > Oznámení > Volání.

2

Přejděte na Přímé hovory a pak zvolte jednu z následujících možností:

  • Neztlumovat oznámení
  • Vždy ztlumit oznámení
  • Ztlumení oznámení pouze v případě, že jsem na schůzce nebo v hovoru

    Když zvolíte tuto možnost, máte také možnost Automaticky odmítnout všechny příchozí hovory , když jste na schůzce. Hovory jsou odmítány na všech vašich zařízeních.

3

V části Vyzvednutí hovoruzvolte Ztlumitoznámení.

To platí pro Unified CM a volání hostované poskytovatelem služeb.

Pokud máte povoleno vyzvedávání hovorů, můžete ztlumit oznámení o vyzvednutí hovoru.

1

Klepněte na svůj profilový obrázek, přejděte do Nastavení > Oznámení > Volánía pak vyberte Tiché vyzvánění.

I když vám někdo zavolá, stále dostáváte vizuální oznámení. Tímto způsobem si můžete vybrat, zda chcete hovor přijmout nebo ne.

1

Klepněte na svůj profilový obrázek, přejděte do Nastavení > Oznámení > Zvuky a vibracea pak vyberte Tiché vyzvánění.

I když vám někdo zavolá, stále dostáváte vizuální oznámení. Tímto způsobem si můžete vybrat, zda chcete hovor přijmout nebo ne.