De endringene du gjør her, gjelder bare for skrivebordsappen. Hvis du for eksempel demper varsler om innkommende anrop, fortsetter du å motta varsler i mobilappen din.

1

Klikk profilbildet ditt , velg Innstillinger , og velg deretterVarsler

2

Bla til Direkteanrop, og velg deretter ett av følgende alternativer:

  • Ikke demp varsler
  • Demp alltid varsler
  • Dempe varsler bare når jeg er i et møte eller i en samtale

    Når du velger dette alternativet, kan du også avslå alle innkommende anrop automatisk mens du er i et møte.

De endringene du gjør her, gjelder bare for skrivebordsappen. Hvis du for eksempel demper varsler om innkommende anrop, fortsetter du å motta varsler i mobilappen din.

1

Klikk profilbildet ditt , velg Innstillinger , og velg deretterVarsler

2

Bla til Direkteanrop, og velg deretter ett av følgende alternativer:

  • Ikke demp varsler
  • Demp alltid varsler
  • Dempe varsler bare når jeg er i et møte eller i en samtale

    Når du velger dette alternativet, kan du også avslå alle innkommende anrop automatisk mens du er i et møte.

Når skjermen er låst, kan du sveipe skjermen for å svare på Webex App-samtalen uten å måtte låse opp skjermen først. Du kan imidlertid endre innstillingene slik at du må låse opp skjermen først.

Tapp profilbildetditt , velg Varsler , og deaktiver deretter 1:1-anropsvarsler i fullskjermmodus.