zmień ustawienia powiadomień o połączeniach w aplikacji klasycznej

Wprowadzone zmiany dotyczą tylko tego urządzenia. Jeśli na przykład wyciszysz powiadomienia o połączeniach przychodzących w systemie Windows, nadal będziesz otrzymywać powiadomienia w systemie Android.

1

Kliknij swój zdjęcie profilowe a następnie przejdź do Ustawienia > Powiadomienia > Połączenia .

2

Przejdź do Połączenia bezpośrednie sekcji i wybierz jedną z następujących opcji:

 • Nie wyciszaj powiadomień
 • Zawsze wycisz powiadomienia
 • Ignoruj powiadomienia tylko wtedy, gdy jestem na spotkaniu lub w trakcie połączenia

  Po wybraniu tej opcji możesz również Automatycznie odrzucaj wszystkie połączenia przychodzące . Połączenia są odrzucane na wszystkich Twoich urządzeniach.

3

Pod Przejmowanie połączeń , wybierz Wycisz powiadomienia .

Dotyczy to Unified CM i Calling hostowanych przez dostawcę usług.


 
Jeśli masz włączone przejmowanie połączeń, możesz wyłączyć powiadomienia o przejmowaniu połączeń.
1

Kliknij swój zdjęcie profilowe a następnie przejdź do Preferencje > Powiadomienia > Nawiązywanie połączeń .

2

Przejdź do Połączenia bezpośrednie sekcji, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

 • Nie wyciszaj powiadomień
 • Zawsze wycisz powiadomienia
 • Ignoruj powiadomienia tylko wtedy, gdy jestem na spotkaniu lub w trakcie połączenia

  Po wybraniu tej opcji można również Automatycznie odrzucaj wszystkie połączenia przychodzące . Połączenia są odrzucane na wszystkich Twoich urządzeniach.

3

Pod Przejmowanie połączeń , wybierz Wycisz powiadomienia .

Dotyczy to Unified CM i Calling hostowanych przez dostawcę usług.


 
Jeśli masz włączone przejmowanie połączeń, możesz wyłączyć powiadomienia o przejmowaniu połączeń.
1

Dotknij swojego zdjęcie profilowe , a następnie przejdź do Ustawienia > Powiadomienia > Dzwonię .

2

Wybierz jedną z następujących opcji dla Połączenia przychodzące na tym urządzeniu :

 • Banery i dźwięki
 • Tylko banery
 • Wyłącz

 
Dotyczy to Webex Calling i połączeń udostępnianych przez dostawcę usług.
3

Przełącz Wyciszanie dzwonków aby wyciszyć połączenia przychodzące na tym urządzeniu.


 
Dotyczy to Unified CM.
4

Pod Przejmowanie połączeń , przełącz Powiadomienia do wyłączenia.


 
Dotyczy to Unified CM. Jeśli masz włączone przejmowanie połączeń, możesz wyłączyć powiadomienia o przejmowaniu połączeń.
1

Dotknij swojego zdjęcie profilowe , a następnie przejdź do Ustawienia > Powiadomienia > Dzwonię i wybierz jedną z następujących opcji:

 • Przełącz Połączenia przychodzące na tym urządzeniu do wyłączenia.

 
Dotyczy to Webex Calling i połączeń udostępnianych przez dostawcę usług.
 • Przełącz Przejmowanie połączeń do wyłączenia.

 
Dotyczy to Unified CM. Jeśli masz włączone przejmowanie połączeń, możesz wyłączyć powiadomienia o przejmowaniu połączeń.
2

Przejdź do Ustawienia > Powiadomienia > Dźwięki i wibracje > Połączenia i wybierz jedną z następujących opcji:

 • Przełącz Wyciszanie dzwonków do wyłączenia.
 • Przełącz Wibracje do wyłączenia.