ændre dine indstillinger for underretninger om opkald på desktop-appen

Når du foretager ændringer, gælder de kun for den pågældende enhed. Hvis du f.eks. slår beskeder om indgående opkald fra i Windows, vil du fortsat få besked på din Android.

1

Klik på din profilbillede og derefter gå til Indstillinger > Underretninger > Opkald .

2

Gå til Direkte opkald afsnit, og vælg en af følgende valgmuligheder:

 • Slå ikke lyd fra for underretninger
 • Slå altid lyd fra underretninger
 • Slå kun lyden fra for underretninger, når jeg er i et møde eller er i gang med et opkald

  Når du vælger denne indstilling, kan du også Afvis automatisk alle indgående opkald . Opkald afvises på alle dine enheder.

3

Under Besvarelse af opkald , vælg Slå lyd fra for underretninger .

Dette gælder for Unified CM og opkald, der hostes af en tjenesteudbyder.


 
Hvis du er aktiveret til besvarelse af opkald, kan du deaktivere beskeder om besvarelse af opkald.
1

Klik på din profilbillede og derefter gå til Præferencer > Underretninger > Ringer op .

2

Gå til Direkte opkald afsnittet, og vælg derefter en af følgende indstillinger:

 • Slå ikke lyd fra for underretninger
 • Slå altid lyd fra underretninger
 • Slå kun lyden fra for underretninger, når jeg er i et møde eller er i gang med et opkald

  Når du vælger denne indstilling, kan du også Afvis automatisk alle indgående opkald . Opkald afvises på alle dine enheder.

3

Under Besvarelse af opkald , vælg Slå lyd fra for underretninger .

Dette gælder for Unified CM og opkald, der hostes af en tjenesteudbyder.


 
Hvis du er aktiveret til besvarelse af opkald, kan du deaktivere beskeder om besvarelse af opkald.

1

Tryk på din profilbillede , og gå derefter til Indstillinger > Underretninger > Ringer op .

2

Vælg en af følgende valgmuligheder for Indgående opkald på denne enhed :

 • Bannere og lyde
 • Kun bannere
 • Sluk

 
Dette gælder for Webex Calling og -opkald, der hostes af en tjenesteudbyder.
3

Skift Lydløs ringer for at slå lyden fra for indgående opkald på denne enhed.


 
Dette gælder for Unified CM.
4

Under Besvarelse af opkald , skifte til Underretninger for at slukke.


 
Dette gælder for Unified CM. Hvis du er aktiveret til besvarelse af opkald, kan du deaktivere beskeder om besvarelse af opkald.
1

Tryk på din profilbillede , og gå derefter til Indstillinger > Underretninger > Ringer op og vælg mellem følgende:

 • Skift Indgående opkald på denne enhed for at slukke.

 
Dette gælder for Webex Calling og -opkald, der hostes af en tjenesteudbyder.
 • Skift Besvarelse af opkald for at slukke.

 
Dette gælder for Unified CM. Hvis du er aktiveret til besvarelse af opkald, kan du deaktivere beskeder om besvarelse af opkald.
2

Gå til Indstillinger > Underretninger > Lyde og vibrationer > Opkald og vælg mellem følgende:

 • Skift Stilhed ringer for at slukke.
 • Skift Vibrer for at slukke.