Ако сте настроени с Webex Calling или вашето обаждане се хоства от доставчик на услуги и отхвърлите повикване на едно устройство, повикването може да продължи да звъни на другите ви устройства. Обаждането в крайна сметка ще бъде изпратено до вашата гласова поща, ако сте настроили гласова поща.

1

Когато получите известие за входящо повикване, изберете опцията, която ви подхожда най-добре в момента:

  • Отговор—готови сте да отговорите на повикването. Когато отговорите на обаждане от друго лице, което използваПриложение Webex, разговорът започва с включено видео.
  • Отказ—не искате да приемете обаждането.
  • Съобщение—изпратете съобщение, вместо да приемете обаждането.
  • Задръжте среща и отговорете—вие сте на планирана среща на Webex, среща в лична стая или среща, свързана с пространство, но искате да приемете обаждането. Вашето видео и аудио се поставят на пауза в срещата, докато не приключите с разговора си. Името ви остава в списъка Участници и продължавате да виждате всяко съдържание, което се споделя в срещата.

     

    Опцията Провеждане на среща и отговор все още не е налична за пълнофункционални срещи.

Ако сте свързани със слушалка Cisco, можете също да отговорите или откажете повикването от слушалката. За повече информация вижте Осъществяване и отговаряне на повиквания с помощта на слушалки Cisco 730 или Използване на вашите слушалки Cisco серия 500.

Ако сте настроени с Unified CM и отговорите на повикването на настолния си телефон с видео поддръжка, можете да видите споделянето на екрана на човека на телефона си. Ако телефонът ви не поддържа видео, можете да видите споделения екран в настолното си приложение.

1

Докоснете Приемам, когато сте готови да отговорите на повикването, или Отхвърляне, ако не сте.

2

Ако устройството ви е заключено, плъзнете надясно от заключения екран, за да отговорите на повикването.


 

Ако сте в Китай, докоснете известието за входящо повикване и отключете екрана си. След това можете да видите кой ви се обажда. Докоснете Приемам, за да отговорите на повикването.

3

Когато отговорите на повикване, вашата слушалка се използва за аудио. За да превключите към вашия високоговорител, докоснете и след това направете своя избор.

4

За да отговорите на всяко обаждане с високоговорителя си, докоснете профилната си снимка, изберете Настройки > Аудио и след това включете Отговаряне на повиквания с включен високоговорител.

Когато отговорите на aПриложение Webexповикване ще имате възможност да отговорите на повикването с видео или само с аудио. Ако екранът ви е заключен, отключете екрана, преди да отговорите на повикването.

1

Докоснете , за да отговорите на повикването с видео, или докоснете , за да отговорите само с аудио.

2

Докоснете , ако искате да откажете обаждането.


 

Когато отговорите на повикване, вашата слушалка се използва за аудио. За да превключите към вашия високоговорител, докоснете и след това направете своя избор.

Ако искате да отговорите на всяко обаждане с високоговорителя си, докоснете профилната си снимка, изберете Настройки > Аудио и след това включете Отговаряйте на повиквания с включен високоговорител.

1

Щракнете върху , когато сте готови да отговорите на повикването, или върху , за да откажете повикването.