Отговаряне на повикване на аналогов телефон

Аналоговият телефон работи също както Cisco IP телефон.

Когато аналоговият телефон звъни, вдигнете слушалката, за да отговорите на повикването.

Отговаряне на повикване в изчакване на аналогвия телефон

Когато сте в активно повикване, ще разберете, че повикването е в изчакване, когато чуете еднократен звуков сигнал.

1

Натиснете за кратко вилката, за да говорите с човека, който ви търси.

Можете да свържете втори повикващ и да поставите първия в задържане.
2

(По избор) За да говорите с първия обаждащ се, изпълнете отново светкавица за кука.

Следващите натискания на вилката превключват между двама повикващи. Не можете да направите конференция по този начин.