Отговаряне на повикване на вашия ATA телефон

Вашият аналогов телефон (ATA) работи точно като Cisco IP телефон.

Когато аналоговият телефон звъни, вдигнете слушалката, за да отговорите на повикването.

Отговор на повикване, чакащо на вашия ATA телефон

Когато сте в активно повикване, ще разберете, че повикването е в изчакване, когато чуете еднократен звуков сигнал.

1

Натиснете за кратко вилката, за да говорите с човека, който ви търси.

Можете да свържете втори повикващ и да поставите първия в задържане.
2

(По избор) За да говорите с първия повикващ, извършете отново светкавица с кука.

Следващите натискания на вилката превключват между двама повикващи. Не можете да направите конференция по този начин.