Prijatie hovoru na telefóne ATA

Váš analógový telefón (ATA) funguje rovnako ako telefón Cisco IP.

Keď analógový telefón zvoní, prijmite hovor zdvihnutím slúchadla.

Prijatie čakajúceho hovoru na telefóne ATA

Ak telefonujete a zaznie jedno pípnutie, budete vedieť, že máte čakajúci hovor.

1

Vykonajte rýchle prerušenie, ak chcete hovoriť s iným volajúcim, ktorý vám volá.

Spojíte sa s druhým volajúcim a hovor s prvým volajúcim sa podrží.
2

(Voliteľné) Ak chcete hovoriť s prvým volajúcim, znova spustite záblesk so zaveseným háčikom.

Ďalšími rýchlymi prerušeniami sa budete prepínať medzi dvoma volajúcimi. Týmto spôsobom nemôžete vytvoriť konferenciu.