Přijetí hovoru na analogovém telefonu

Analogový telefon funguje stejně jako Cisco IP telefon.

Když analogový telefon zazvoní, zvednutím sluchátka hovor přijměte.

Přijetí čekajícího hovoru na analogovém telefonu

Když máte aktivní hovor, jedno pípnutí signalizuje čekající hovor.

1

Chcete-li s dalším volajícím hovořit, proveďte rychlé zavěšení a zvednutí.

Budete spojeni s druhým volajícím a první volající bude podržen.
2

(Volitelně) Chcete-li hovořit s prvním volajícím, znovu proveďte rychlé zavěšení a zvednutí.

Následující rychlá zavěšení a zvednutí přepínají mezi dvěma volajícími. Tímto způsobem nemůžete vytvořit konferenci.