Besvara ett samtal på ATA-telefonen

Din analoga telefon (ATA) fungerar precis som en Cisco IP-telefon.

När din analoga telefon ringer lyfter du på luren för att besvara samtalet.

Besvara samtal som väntar på ATA-telefonen

När du befinner dig i ett aktivt samtal vet du att ett samtal väntar när du hör ett pipljud.

1

Lägg på och lyft luren för att tala med en annan uppringare som ringer till dig.

Du kopplas till den andra uppringaren och parkerar den första uppringaren.
2

(Valfritt) För att prata med den första uppringaren, utför en krokblixt igen.

Varje gång du lägger på och lyfter på luren växlas du mellan de båda uppringarna. Du kan inte skapa en konferens på det här sättet.