Besvara ett samtal på din analoga telefon

Din analoga telefon fungerar på samma sätt som en Cisco IP-telefon.

När din analoga telefon ringer lyfter du på luren för att besvara samtalet.

Besvara väntande samtal på din analoga telefon

När du befinner dig i ett aktivt samtal vet du att ett samtal väntar när du hör ett pipljud.

1

Lägg på och lyft luren för att tala med en annan uppringare som ringer till dig.

Du kopplas till den andra uppringaren och parkerar den första uppringaren.
2

(valfritt) För att tala med den första uppringaren lägger du på och lyfter på luren igen.

Varje gång du lägger på och lyfter på luren växlas du mellan de båda uppringarna. Du kan inte skapa en konferens på det här sättet.