Odbieranie połączenia w telefonie usługi ATA

Telefon analogowy (ATA) działa tak samo jak telefon Cisco IP.

Gdy telefon analogowy zadzwoni, podnieś słuchawkę, aby odebrać połączenie.

Odbieranie połączenia oczekującego na telefonie usługi ATA

Podczas trwania aktywnego połączenia pojedynczy sygnał dźwiękowy oznajmiają połączenie oczekujące.

1

Aby porozmawiać z innymi osobami dzwoniącymi, należy wykonać komendę flash.

Nawiążesz połączenie z drugim rozmówcą i zawiesisz pierwszego dzwoniącego.
2

(Opcjonalnie) Aby rozmawiać z pierwszym rozmówcą, należy ponownie wykonać komendę flash.

Komenda flash naprzemiennie będzie cię przełączać między dwiema osobami dzwoniącymi. W ten sposób nie można utworzyć telekonferencji.