מענה לשיחה בטלפון ATA

הטלפון האנלוגי (ATA) פועל בדיוק כמו טלפון Cisco IP.

כאשר הטלפון האנלוגי שלך מצלצל, הרם את השפופרת כדי לענות לשיחה.

מענה לשיחה ממתינה בטלפון ATA

כאשר אתה נמצא בשיחה פעילה, תוכל לדעת שיש לך שיחה ממתינה כשתשמע צפצוף יחיד.

1

בצע הבזק וו כדי לדבר עם מתקשר אחר שמתקשר אליך.

אתה מתחבר למתקשר השני ומעביר את המתקשר הראשון להמתנה.
2

(אופציונלי) כדי לדבר עם המתקשר הראשון, בצע שוב הבזק וו.

הבזקי הוו הבאים יחליפו אותך בין שני המתקשרים. לא ניתן ליצור ועידה בדרך זו.