ענה לשיחה בטלפון האנלוגי

הטלפון האנלוגי שלך עובד בדיוק כמו טלפון IP של Cisco.

כאשר הטלפון האנלוגי שלך מצלצל, להרים את השפופרת לענות לשיחה.

שיחה ממתינה בטלפון האנלוגי

כאשר אתה בשיחה פעילה, אתה יודע ששיחה ממתינה כשתשמע צפצוף אחד.

1

לבצע הבזק וו כדי לדבר עם מתקשר אחר שמתקשר לך.

אתה מתחבר למתקשר השני ומכניס את המתקשר הראשון להמתנה.
2

אופציונלי, לדבר עם המתקשר הראשון. לבצע הבזק וו שוב

הבזקי וו לאחר מכן להחליף אותך בין שני המתקשרים. את לא יכולה ליצור. ועידה בדרך הזו