Празен бял екран при приложение или споделяне на работния плот

Празен бял екран при приложение или споделяне на работния плот.

Празен бял екран, когато Приложение или Споделяне на екрана.

Прозорец "Празен диспечер на събрания".

Не може да се споделят приложения или работен плот.

Не може да се сподели екран.


Решение:

За да разрешите проблема:

  1. Деинсталирайте софтуера за събрание на Webex от компютъра, вижте:
  2. Преинсталирайте софтуера за събрание на Webex на компютъра, вижте:

Ако проблемът продължава след извършване на стъпките в тази статия, свържете се с техническата поддръжка. За помощ вижте: WBX162 - Как да се свържа с уебекс клиентски услуги или техническа поддръжка?

Беше ли полезна тази статия?