מסך לבן ריק בעת שיתוף יישומים או שולחן עבודה

מסך לבן ריק בעת שיתוף יישום או שולחן עבודה.

מסך לבן ריק בעת יישום או מסך שיתוף.

חלון ריק של מנהל הישיבות.

לא ניתן לשתף יישומים או שולחן עבודה.

לא ניתן לשתף מסך.


פתרון:

כדי לפתור את הבעיה:

  1. הסר את ההתקנה של תוכנת הפגישות Webex מהמחשב שלך, ראה:
  2. התקן מחדש את תוכנת הפגישה Webex במחשב שלך, ראה:

אם הבעיה נמשכת לאחר ביצוע השלבים במאמר זה, פנה לתמיכה הטכנית. לקבלת עזרה, ראה: WBX162 – איך ניתן לפנות לשירות הלקוחות או לתמיכה הטכנית של Webex?

האם המאמר הזה הועיל לך?