Pusty biały ekran podczas udostępniania aplikacji lub pulpitu

Pusty biały ekran podczas udostępniania aplikacji lub pulpitu.

Pusty biały ekran podczas aplikacji lub ekranu udostępniania.

Puste okno Menedżera spotkań.

Nie można udostępnić aplikacji lub pulpitu.

Nie można udostępnić ekranu.


Rozwiązanie:

Aby rozwiązać problem:

  1. Odinstaluj oprogramowanie do obsługi spotkań Webex z komputera, patrz:
  2. Zainstaluj ponownie oprogramowanie konferencyjne Webex na komputerze, zobacz:

Jeśli po wykonaniu czynności opisanych w tym artykule problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną. Aby uzyskać pomoc, zobacz: WBX162 — Jak skontaktować się z obsługą klienta lub pomocą techniczną Webex?

Czy ten artykuł był pomocny?