Подканата за присъединяване към събранията, разрешени за аудиото във видеоустройството, е на друг език

Подканата за присъединяване към аудиото в събрания с възможност за видеоустройство е на друг език.

Подканите за глас и съобщения да се присъедините към аудиоконференцията в събрания с активирано видеоустройство са на чужд език.

Инструкциите за присъединяване към телеконференция за събрания с активирано видеоустройство не са на английски език.


Решение:

За събрания с активирано видеоустройство, където хостът е посочил предпочитан език, аудиоподканите за крайна точка и видеосъобщенията ще бъдат съответно локализирани.Например, ако даден хост е задал езиковите си предпочитания като немски, всички участници, които се присъединяват към събранията на този хост от всяко място, ще получат немско потребителско изживяване.Няма метод за участниците да променят езиковите предпочитания независимо от хоста.

Заобиколно решение:Ако вашите участници изискват подкана за TP на английски език, можете да добавите следното към поканите за събрание:

"Само за участници, говорещи английски, моля, наберете meet@sitename.webex.com от крайните си точки".

Беше ли полезна тази статия?