Výzva k připojení ke zvuku ve schůzkách s možností videozavolování je v jiném jazyce

Výzva k připojení ke zvuku ve schůzkách s povoleným videozařizovacím zařízením je v jiném jazyce.

Hlasové výzvy a výzvy ke připojení ke zvukové konferenci ve schůzkách s povoleným videozavoláváním jsou v cizím jazyce.

Pokyny pro připojení k telekonferenci pro schůzky s povoleným videozařizovacím zařízením nejsou v angličtině.


Řešení:

U schůzek s povoleným videozamětěnem, kde hostitel zadal upřednostňovaný jazyk, budou zvukové výzvy koncového bodu a video zprávy odpovídajícím způsobem lokalizovány. Pokud například hostitel nastavil jazykové preference jako němčinu, zobrazí se všem účastníkům, kteří se připojí ke schůzkám tohoto hostitele z libovolného místa, německé uživatelské prostředí. Neexistuje žádná metoda pro účastníky, která by upravila jazykové preference nezávisle na hostiteli.

Alternativní řešení: Pokud vaši účastníci vyžadují anglickou výzvu IVR TP, můžete k pozvánkám na schůzku přidat následující:

"Pro anglicky mluvící pouze účastníky vytočte meet@sitename.webex.com z koncových bodů."

Byl tento článek užitečný?