Výzva k připojení ke zvukovému připojení ke schůzkám s videozařízením je v jiném jazyce

Výzva k připojení ke zvuku ve schůzkách s videozařízením je v jiném jazyce.

Hlasové výzvy a výzvy k připojení k audiokonferenci ve schůzkách s videozařízením jsou v cizím jazyce.

Pokyny pro připojení k telekonferenci pro schůzky s videozařízením nejsou v angličtině.


Řešení:

U schůzek s povoleným videozařízením, kde hostitel určil upřednostňovaný jazyk, budou zvukové výzvy koncového bodu a videozprávy odpovídajícím způsobem lokalizovány.Pokud například hostitel nastavil svou jazykovou preferenci na němčinu, všem účastníkům, kteří se připojují ke schůzkám tohoto hostitele z libovolného místa, bude nabídnuto německé uživatelské prostředí.Neexistuje žádná metoda, kterou by účastníci mohli změnit jazykové předvolby nezávisle na hostiteli.

Průběh:Pokud vaši účastníci vyžadují výzvu TP pro IVR v angličtině, můžete do pozvánek na schůzku přidat následující:

"Pro anglicky mluvící účastníky, vytočte meet@sitename.webex.com z vašich koncových bodů."

Byl tento článek užitečný?