De prompt om deel te nemen aan vergaderingen via videoapparaat is in een andere taal

De prompt om deel te nemen aan de audio in vergaderingen waar videoapparaat is ingeschakeld, staat in een andere taal.

De spraak- en berichtprompts om deel te nemen aan de audioconferentie in vergaderingen ingeschakeld voor videoapparaat staat in een andere taal.

De instructies voor deelnemen aan de teleconferentie voor vergaderingen waar videoapparaat is ingeschakeld, staan niet in het Engels.


Oplossing:

Bij vergaderingen waar videoapparaat is ingeschakeld en de host een voorkeurstaal heeft opgegeven, wordt deze taal gebruikt voor de geluidsmeldingen en videoberichten van het eindpunt. Als een host de taalvoorkeur bijvoorbeeld heeft ingesteld op Duits, wordt voor alle deelnemers aan de vergaderingen van deze host de gebruikersinterface in het Duits weergegeven, ongeacht de locatie van de deelnemers. Er is geen methode beschikbaar waarmee deelnemers de taalvoorkeur onafhankelijk van de host kunnen aanpassen.

Tijdelijke oplossing: Als uw deelnemers de Engelse IVR TP-prompt moeten hebben, kunt u het volgende toevoegen aan uw vergaderuitnodigingen:

'Voor deelnemers die alleen Engels spreken, belt meet@sitename.webex.com vanaf uw eindpunten'.

Vond u dit artikel nuttig?