De prompt om deel te nemen aan de audioconferentie in CMR-vergaderingen staat in een andere taal

De prompt om deel te nemen aan de audioconferentie in CMR-vergaderingen staat in een andere taal.

De spraak- en berichtprompts om deel te nemen aan de audioconferentie in een CMR-vergadering staat in een andere taal.

De deelname-instructies voor de teleconferentie voor CMR Cloud-vergaderingen staan niet in het Engels.


Oplossing:

Bij vergaderingen in samenwerkingsvergaderruimten (CMR) waarvoor de host een voorkeurstaal heeft opgegeven, wordt deze taal gebruikt voor de geluidssignalen en videoberichten van TelePresence.Als een host de taalvoorkeur bijvoorbeeld heeft ingesteld op Duits, wordt voor alle deelnemers aan de vergaderingen van deze host de gebruikersinterface in het Duits weergegeven, ongeacht de locatie van de deelnemers.Er is geen methode beschikbaar waarmee deelnemers de taalvoorkeur onafhankelijk van de host kunnen aanpassen.

Tijdelijke oplossing:Tijdelijke oplossing: Als voor uw deelnemers de Engelse IVR TP-prompt moet worden weergegeven, kunt u het volgende toevoegen aan uw vergaderuitnodigingen:

'Voor deelnemers die alleen Engels spreken, gebruikt u meet@sitename.webex.com vanaf uw TelePresence-eindpunten'.

Vond u dit artikel nuttig?