Monit o dołączenie do spotkania audio na urządzeniu wideo jest wyświetlany w innym języku

Monit o dołączenie do dźwięku w spotkaniach z obsługą urządzeń wideo jest wyświetlany w innym języku.

Monity głosowe i głosowe o dołączenie do konferencji audio w spotkaniach z obsługą urządzeń wideo są w języku obcym.

Instrukcje dołączania do telekonferencji dla spotkań z obsługą urządzeń wideo nie są w języku angielskim.


Rozwiązanie:

W przypadku spotkań z włączoną obsługą urządzenia wideo, w których gospodarz określił preferowany język, monity dźwiękowe punktu końcowego i komunikaty wideo zostaną odpowiednio zlokalizowane. Na przykład, jeśli gospodarz ustawił swoje preferencje językowe jako niemiecki, wszyscy uczestnicy dołączający do spotkań tego gospodarza z dowolnego miejsca zostaną przedstawieni z niemieckim doświadczeniem użytkownika. Uczestnicy nie mogą modyfikować preferencji językowych niezależnie od gospodarza.

Obejście: Jeśli uczestnicy wymagają angielskiego monitu IVR TP, możesz dodać następujące elementy do zaproszeń na spotkania:

"W przypadku uczestników mówiących wyłącznie po angielsku prosimy o wybranie numeru meet@sitename.webex.com z punktów końcowych".

Czy ten artykuł był pomocny?