Výzva na pripojenie k zvuku na schôdzach s podporou video zariadenia je v inom jazyku

Výzva na pripojenie zvuku v stretnutiach s podporou video zariadenia je v inom jazyku.

Hlasové výzvy a výzvy na pripojenie sa k zvukovej konferencii v rámci schôdzí s podporou video zariadenia sú v cudzom jazyku.

Pokyny na pripojenie k telekonferencii pre stretnutia s podporou video zariadenia nie sú v angličtine.


Riešenie:

Pre stretnutia s podporou video zariadenia, kde hostiteľ určil preferovaný jazyk, budú zvukové výzvy a video správy koncového bodu lokalizované podľa toho. Napríklad, ak hostiteľ nastavil svoju preferenciu jazyka na nemčinu, všetkým účastníkom, ktorí sa pripájajú k stretnutiam tohto hostiteľa z ľubovoľného miesta, sa zobrazí nemecký používateľský zážitok. Pre účastníkov neexistuje žiadna metóda na úpravu jazykových preferencií nezávisle od hostiteľa.

Alternatívne riešenie: Ak vaši účastníci vyžadujú výzvu IVR TP v angličtine, môžete k pozvánkam na schôdzu pridať nasledovné:

'Pre účastníkov hovoriacich len po anglicky, prosím vytočte číslo meet@sitename.webex.com z vašich koncových bodov“.

Bol tento článok užitočný?