Грешка:„Вие сте премахнати от срещата“ Докато се присъединявате към срещата

Грешка:„Вие сте премахнати от срещата“, докато се присъединявате към срещата.

Не можете да се присъедините към една и съща среща повече от 20 пъти.

Има ли някакви ограничения за броя пъти, в които мога да се присъединя към една и съща среща?

Грешката:„Вие сте премахнати от срещата“ се появява, ако сте опитали да се присъедините отново към същата среща повече от 20 пъти.
За безопасността и сигурността на нашите клиенти ние ограничихме потребителите да се присъединяват към една и съща среща и ограничихме опитите до 20.

Беше ли полезна тази статия?