Грешка: "сте премахнати от събранието" Докато се присъединявате към Събранието

Грешка: "сте били отстранени от срещата", докато сте се присъединили към събранието.

Не може да се присъедини към едно и също събрание над 20 пъти.

Има ли ограничения за броя пъти, в които мога да се присъединя към една и съща среща?

Грешката: "сте били премахнати от събранието", се появява, ако сте опитали да се присъединят отново към същото събрание над 20 пъти.
За безопасността и сигурността на нашите клиенти ограничихме потребителите да се присъединят към същата среща и ограничихме опитите до 20.

Беше ли полезна тази статия?