Грешка: „Бяхте отстранени от срещата“

ВЪПРОС
Потребителите срещат съобщение за грешка „Бяхте премахнати от срещата“, когато се опитват да се присъединят към среща. Този проблем се дължи на ограничения за броя опити за присъединяване, ограничен до 20.

РЕЗОЛЮЦИЯ
За да се справи с този проблем, присъстващият трябва да има предвид опитите си за присъединяване и да избягва превишаването на ограничението от 20 опита. Ако грешката продължава, потребителите се съветват да се обърнат за поддръжка на адрес help.webex.com/contact за допълнителна помощ. Това ограничение е въведено, за да се гарантира безопасността и сигурността на всички участници в срещата.

ПРИЧИНА
За безопасността и сигурността на нашите клиенти е въведено ограничение, за да се предотврати многократното присъединяване на потребителите към една и съща среща. Ако потребител се опита да се присъедини към същата среща повече от 20 пъти, той ще получи съобщение за грешка и няма да може да се присъедини.

Беше ли полезна тази статия?