Chyba: „Byli jste odebráni ze schůzky“

PROBLÉM
Uživatelé se při pokusu o připojení ke schůzce setkají s chybovou zprávou „Byli jste odebráni ze schůzky“. Tento problém je připisován omezení počtu pokusů o připojení, která jsou omezena na 20.

ROZLIŠENÍ
Chcete-li tento problém vyřešit, účastník by měl mít na paměti své pokusy o připojení a vyhnout se překročení limitu 20 pokusů. Pokud chyba přetrvává, doporučujeme uživatelům kontaktovat podporu na adrese help.webex.com/contact a požádat o pomoc. Toto omezení je zavedeno proto, aby byla zajištěna bezpečnost všech účastníků schůzky.

PŘÍČINA
V zájmu bezpečnosti našich zákazníků bylo zavedeno omezení, které uživatelům znemožňuje opakovaně se připojovat ke stejné schůzce. Pokud se uživatel pokusí připojit ke stejné schůzce více než 20krát, zobrazí se mu chybová zpráva a nebude se moci připojit.

Byl tento článek užitečný?