Fel: ”Du har tagits bort från mötet”

PROBLEM
Användare stöter på felmeddelandet ”Du har tagits bort från mötet” när de försöker delta i ett möte. Denna fråga tillskrivs begränsningar av antalet anslutningsförsök, begränsat till 20.

RESOLUTION
För att ta itu med denna fråga bör deltagaren vara uppmärksam på sina anslutningsförsök och undvika att överskrida gränsen på 20 försök. Om felet kvarstår rekommenderas användare att kontakta support på help.webex.com/contact för ytterligare hjälp. Denna begränsning är på plats för att säkerställa säkerheten och säkerheten för alla mötesdeltagare.

ORSAK
För våra kunders säkerhet och säkerhet har en begränsning införts för att förhindra att användare upprepade gånger deltar i samma möte. Om en användare försöker delta i samma möte mer än 20 gånger får de felmeddelandet och kan inte delta.

Var den här artikeln användbar?