שגיאה: הוסרת מהישיבה בזמן שהצטרפת לישיבה.

שגיאה: הוסרת מהפגישה בזמן שהצטרפת לפגישה.

לא ניתן להצטרף לאותה פגישה מעל 20 פעמים.

האם יש הגבלות על מספר הפעמים שאני יכול להצטרף לאותה פגישה?

השגיאה: 'הוסרת מהפגישה ', נראה אם ניסית להצטרף מחדש לאותה פגישה מעל 20 פעמים.
למען הבטיחות והאבטחה של לקוחותינו, הגבלנו את המשתמשים מלהצטרף לאותה פגישה והגבלנו את הניסיונות ל -20.

האם המאמר הזה הועיל לך?