Błąd: „Zostałeś Usunięty Ze Spotkania”

PROBLEM
Użytkownicy napotkają komunikat o błędzie „Usunięto Cię ze spotkania” podczas próby dołączenia do spotkania. Problem ten wynika z ograniczeń liczby prób dołączenia, ograniczonych do 20.

REZOLUCJA
Aby rozwiązać ten problem, uczestnik powinien pamiętać o próbach dołączenia i unikać przekraczania limitu 20 prób. Jeśli błąd nie ustąpi, użytkownicy powinni skontaktować się z pomocą pod adresem help.webex.com/contact w celu uzyskania dalszej pomocy. To ograniczenie obowiązuje w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich uczestników spotkania.

PRZYCZYNA
Dla bezpieczeństwa i ochrony naszych klientów wprowadzono ograniczenie, które uniemożliwia użytkownikom wielokrotne dołączanie do tego samego spotkania. Jeśli użytkownik spróbuje dołączyć do tego samego spotkania więcej niż 20 razy, otrzyma komunikat o błędzie i nie będzie mógł dołączyć.

Czy ten artykuł był pomocny?