Pogreška: 'uklonjeni ste sa sastanka’ Dok se pridružujete sastanku

Pogreška: 'uklonjeni ste sa sastanka’ dok ste se pridružili sastanku.

Ne mogu se pridružiti istom sastanku više od 20 puta.

Postoje li ograničenja koliko puta se mogu pridružiti istom sastanku?

Pogreška: 'uklonjeni ste sa sastanka’, pojavljuje se ako ste pokušali ponovno pristupiti istom sastanku više od 20 puta.
Radi sigurnosti i sigurnosti naših korisnika, ograničili smo korisnike da se pridruže istom sastanku i ograničili pokušaje na 20.

Je li taj članak bio koristan?