Greška: 'uklonjeni ste sa sastanka' tokom pridruživanja sastanku

Greška: 'uklonjeni ste sa sastanka' tokom pridruživanja sastanku.

Nije moguće pridružiti se istom sastanku preko 20 puta.

Da li postoje neka ograničenja u pogledu broja puta kada mogu da se pridružim istom sastanku?

Greška: 'uklonjeni ste sa sastanka', pojavljuje se ako ste pokušali da se pridružite istom sastanku preko 20 puta.
Zbog bezbednosti i bezbednosti naših klijenata, ograničili smo korisnike da se pridruže istom sastanku i ograničili pokušaje na 20.

Da li je ovaj članak bio koristan?