Greška:'uklonjeni ste sa sastanka’ dok se pridružujete sastanku

Greška:'uklonjeni ste sa sastanka’ dok se pridružujete sastanku.

Nije mogao da se pridruži istom sastanku više od 20 puta.

Postoje li ograničenja u broju puta kada mogu da se pridružim istom sastanku?

Greška:'uklonjeni ste sa sastanka’, pojavljuje se ako ste pokušali da se ponovo pridružite istom sastanku više od 20 puta.
Zbog bezbednosti i bezbednosti naših korisnika, ograničili smo korisnike da se pridruže istom sastanku i ograničili pokušaje na 20.

Da li je ovaj članak bio koristan?