Greška: 'Uklonjeni ste sa sastanka'

Korisnici IZDANJA
se susreću poruka o grešci "Uklonjeni ste sa sastanka" prilikom pokušaja pridruživanja sastanku. Ovaj problem je atribut na ograničenja broja pokušaja pridruživanja, ograničen na 20.

REZOLUCIJA
Da bi rešio ovaj problem, učesnik treba da ima u vidu svoje pokušaje pridruživanja i da izbegne prekoračivanje ograničenja od 20 pokušaja. Ako se greška i dalje javlja, savetuje se da se korisnicima obratite podršci help.webex.com/contact za dalju pomoć. Ovo ograničenje je postavljeno kako bi se osigurala bezbednost i bezbednost svih učesnika sastanka.

ZBOG
bezbednosti i bezbednosti naših kupaca, ograničenje je primenjeno kako bi se sprečilo da se korisnici više puta pridružuju istom sastanku. Ako korisnik pokuša da se pridruži istom sastanku više od 20 puta, dobiće broj učesnika koji poruka o grešci i neće moći da se pridruži.

Da li je ovaj članak bio koristan?