Домакинът и съдомакинът могат да свалят ръце от списъка с участници на устройството, за да следят участниците, които все още имат въпроси. Само домакинът и съдомакинът имат този контрол. Спускането на вдигнати ръце е налично при срещи, където е налична възможност за вдигане на ръка.


Спускането на вдигнати ръце не се поддържа при срещи в космоса и разговори 1:1.

За да свалите ръка от един участник, отворете контролите за повикване. След това отворете списъка с участници, изберете лицето и докоснете Долна ръка .



За да свалите всички ръце, отворете списъка с участници, изберете | Повече ▼ и докоснете Спуснете всички ръце .