Домакинът и съдомакинът могат да свалят ръце от списъка с участници на устройството, за да следят участниците, които все още имат въпроси. Само хостът и съхостът имат тези контроли. Спускането на вдигнати ръце е налично при срещи, където е налична възможност за вдигане на ръка.


Спускането на вдигнати ръце не се поддържа при срещи в космоса и разговори 1:1.

За да свалите ръка от един участник, отидете в списъка с участници, изберете човека и докоснете Спуснете ръката .Ако искате да свалите всички ръце, отидете до списъка с участници, изберете Още (…) и докоснете Спуснете всички ръце .