Домакинът и съдомакинът могат да свалят ръце от списъка с участници на устройството, за да следят участниците, които все още имат въпроси. Само домакинът и съдомакинът имат тези контроли. Спускане на вдигнати ръце е на разположение в срещи, където има възможност за вдигане на ръка.


Понижаването на вдигнатите ръце не се поддържа при събрания, подкрепени с пространство, и при повиквания 1:1.

Отворете списъка с участници, изберете лицето и докоснете Долна ръка .

За да спуснете всички ръце, отворете списъка с участници, изберете Още и докоснете Спуснете всички ръце .