Värden och samvärden kan ta ner händer från mötesdeltagarnas lista på enheten för att hålla reda på mötesdeltagare som fortfarande har frågor. Endast värden och samvärden har dessa kontroll. Att minska ned uppr?tna händer finns tillgängligt i möten där det finns kapacitet att räcka upp handen.


Att minska ut uppr?ttade händer stöds inte i möten med uppr?sning i rummet och 1:1-samtal.

För att ta ner handen från en mötesdeltagare kommer du åt samtalskontrollerna. Öppna sedan deltagarlistan, välj personen och knacka på Ta ner hand .För att ta ner alla händer öppnar du deltagarlistan, väljer Mer och knackar på Ta ner alla händer .