המארח והמארח השותף יכולים להוריד את הידיים מרשימת המשתתפים במכשיר כדי לעקוב אחר המשתתפים שעדיין יש להם שאלות. רק המארח והמארח - השותף שולטים במצב. הנמכת ידיים זמינה במפגשים שבהם יש יכולת הרמת ידיים.


הורדת ידיים מורמות אינה נתמכת בפגישות מגובות מקום ובשיחות של 1:1.

כדי להוריד את היד ממשתתף אחד לגשת לפקדי השיחה. לאחר מכן פתח את רשימת המשתתפים, בחר את האדם והקש על היד התחתונה .כדי להוריד את כל הידיים, יש לפתוח את רשימת המשתתפים, לבחור באפשרות ' עוד' וללחוץ על ' הורד את כל הידיים '.