המארח והמנחה יכולים להוריד את הידיים מרשימת המשתתפים במכשיר כדי לנהל מעקב אחר משתתפים שעדיין יש להם שאלות. רק לפונדקאי ולמנחה. יש את השליטה הזו הנמכת ידיים מורמות זמין במפגשים שבהם ניתן להעלות את יכולת הידיים.


הנמכת ידיים מורמות אינה נתמכת בפגישות מגובה שטח ו-1:1 שיחות.

כדי להקטין את היד ממשתתף אחד, עבור אל רשימת המשתתפים, בחר את האדם והקש על היד התחתונה .אם ברצונך להוריד את כל הידיים, עבור לרשימת המשתתפים, בחר עוד (...) והקש על הלחצן ' הנמך את כל הידיים '.