Domaćin i cohost mogu spustiti ruke s popisa sudionika na uređaju kako bi pratili sudionike koji još uvijek imaju pitanja. Samo domaćin i cohost imaju tu kontrolu. Spuštanje podignutih ruku dostupno je na sastancima na kojima je dostupna mogućnost podizanja ruke.


Spuštanje podignutih ruku nije podržano na sastancima uz potporu svemira i pozivima u 1:1.

Da biste spustili ruku s jednog sudionika, idite na popis sudionika, odaberite osobu i dodirnite Donja ruka .Ako želite spustiti sve ruke, idite na popis sudionika, odaberite Više (...) i dodirnite Spusti sve ruke .