Gospodarz i współgospodarz mogą opuszczać ręce z listy uczestników na urządzeniu, aby śledzić uczestników, którzy nadal mają pytania. Tylko gospodarz i współgospodarz mają tę kontrolę. Opuszczanie podniesionych rąk jest dostępne na spotkaniach, na których dostępna jest funkcja podnoszenia rąk.


Opuszczanie podniesionych rąk nie jest obsługiwane podczas spotkań w przestrzeni kosmicznej i rozmów 1:1.

Aby opuścić rękę jednego uczestnika, przejdź do elementów sterujących połączeniami. Następnie otwórz listę uczestników, wybierz osobę i stuknij Dolna ręka .Aby opuścić wszystkie ręce, otwórz listę uczestników, wybierz Więcej i stuknij Opuść wszystkie ręce .