Domaćin i pomoćni domaćin mogu da spuste ruke sa liste učesnika na uređaju kako bi pratili učesnike koji i dalje imaju pitanja. Samo domaćin i pomoćni domaćin imaju kontrolu nad ovim. Spuštanje podignutih ruku je dostupno na sastancima na kojima je dostupna mogućnost podizanja ruku.


Spuštanje podignutih ruku nije podržano na sastancima koji podržavaju prostor i pozivima u 1:1.

Za spuštanje ruke od jednog učesnika pristupite kontrolama poziva. Zatim otvorite listu učesnika, izaberite osobu i dodirnite Donja ruka .Da biste spustili sve ruke, otvorite listu učesnika, izaberite Više i dodirnite Spusti sve ruke .