Domaćin i pomoćni domaćin mogu da spuste ruke sa liste učesnika na uređaju kako bi pratili učesnike koji i dalje imaju pitanja. Samo domaćin i sudomaćin imaju kontrolu nad tim. Spuštanje podignutih ruku je dostupno na sastancima na kojima je dostupna mogućnost podizanja ruku.


Spuštanje podignutih ruku nije podržano na sastancima koji podržavaju prostor i pozivima u 1:1.

Da biste spustili ruku sa jednog učesnika, idite na listu učesnika, izaberite osobu i dodirnite Donja ruka.Ako želite da spustite sve ruke, idite na listu učesnika, izaberite Više (…) i dodirnite Spustite sve ruke.