Domaćin i kohost mogu da spuštaju ruke sa liste učesnika na uređaju kako bi pratili učesnike koji još uvek imaju pitanja. Samo domaćin i kohost imaju ovu kontrolu. Spuštanje podignutih ruku dostupno je na sastancima na kojima je dostupna mogućnost podizanja ruke.


Spuštanje podignutih ruku nije podržano na sastancima koje podržava svemir i 1:1 pozivima.

Da biste spustili ruku od jednog učesnika, idite na listu učesnika, izaberite osobu i dodirnite donja ruka .Ako želite da spustite sve ruke, idite na listu učesnika, izaberite stavku Još (...) i dodirnite Lower all hands .